Δείτε την απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο διευθύνσεων IPv4 και κάντε περαιτέρω analytics, όπως ποιος είναι ο πάροχος διαδικτύου σε κάθε πλευρά.